Płeć i wiek

Sprawa wyboru płci dla wielu myśliwych nabywających psy jest nieraz bardzo trudnym problemem. Wprawdzie myśliwi wybierają raczej psy, nie jest to jednak uzasadnione, większość bowiem argumentów wskazuje na to, że powinno być odwrotnie. Wydaje się, że mniejszy jest kłopot z suką w czasie rui, która występuje dwa razy do roku i trwa najwyżej kilkanaście dni, niż z psem, który ulega popędowi płciowemu przez cały rok. Stwierdzono, że najczęstszym powodem zaginięcia psa jest właśnie popęd płciowy. Z innych argumentów uzasadniających wybór suki warto wymienić jej większe przywiązanie do właściciela oraz większą wrażliwość. Ponadto jest łatwiejsza do szkolenia i prowadzenia w polu. Jeśli myśliwy decyduje się na nabycie psa dorosłego, często już wyszkolonego, to odbiór powinien nastąpić w miejscu dotychczasowego pobytu psa, po sprawdzeniu jego zalet użytkowych. Niezmiernie ważną rzeczą jest przy tym zapoznanie się z rodzajem rozkazów słownych, gwizdków i znaków oraz sposobem ich wydawania przez dotychczasowego właściciela, trzeba bowiem pamiętać, że pies nie będzie wykonywał innych rozkazów, a nawet tych samych, lecz wydawanych w odmienny sposób. Każdy myśliwy nabywający psa powinien umieć posługiwać się nim w polu w celu rozwijania jego cech użytkowych. Bez podstawowych choćby wiadomości z tej dziedziny myśliwy nie potrafi utrwalić wartości polowych nawet najlepiej wyszkolonego psa.