Kiedy wykopać mieczyki

Ćwiczenie rozpoczynamy od zaznajomienia psa ze sztuczną norą, puszczając do niej w jego obecności małe zwierzę. Widok ten podnieca psa i jeśli jest on dostatecznie ostry, wskoczy za uciekającym zwierzęciem do nory. Zamknięciem zasuwek zatrzymujemy zwierzę w kotle i nasłuchujemy, jak zachowuje się pies, zachęcając go ewentualnie do oszczekiwa- nia przez stukanie w pokrywę nory. Pies powinien oszczekiwać w norze coraz dłużej, do kilku minut. Gdyby tracił chęć do szczekania, otwieramy zasuwy i pozwalamy mu ścigać i atakować zwierzę oraz wypłoszyć je z nory. Kiedy pies dostatecznie odważnie i długo oszczekuje w norze, otwieramy jedną zasuwę, umożliwiając mu w ten sposób dostanie się do kotła i zdławienie znajdującego się tam zwierzęcia. Należy jednak tak organizować ćwiczenie, aby pies nie doznał przykrości. Zdławione zwierzę pies powinien wyciągnąć z nory i podać myśliwemu. W miarę postępów w nauce do ćwiczeń używamy zwierzęcia, które stawia psu większy opór, a następnie przeprowadzamy ćwiczenia w norze bardziej skomplikowanej. Nora taka ma kilka kotlin dużych i jedną małą; są one zaopatrzone w zasuwy. Wejście do nory jest znacznie węższe; korytarz ma wymiary 18×20 cm. Długość wynosi około 18 m.