Mszyce na porzeczkach

Polowanie z norowcami na lisy najlepiej jest prowadzić w czasie cieczki lub w okresie ją poprzedzającym, i to w dni wilgotne, nawet deszczowe, w godzinach popołudniowych. W polowaniu może brać udział najwyżej kilku myśliwych najlepiej tylu, ile jest wejść do lisiej nory. Część otworów możemy zatkać, pozostawiając tylko te, które myśliwi mogą objąć wzrokiem i mieć w zasięgu wygodnego strzału. Do nor należy podchodzić bardzo spokojnie i cicho, nie rozmawiając, aby przedwcześnie nie wypłoszyć lisa. Strzelcy, zgodnie z uprzednio przygotowanym planem, zajmują miejsca u wylotów wejść. Myśliwy podprowadza psa do nory najwięcej uczęszczanej przez lisy, co można stwierdzić na podstawie pozostawionych śladów, i wydając mu rozkaz „szukaj lisa” wpuszcza go do nory. Przed wpuszczeniem do nory należy zdjąć psu obrożę, aby zabezpieczyć go przed zaczepieniem korzenie i uduszeniem.