8 mila cda

W zasadzie każdy dzikarz, po wypędzeniu zwierzyny z miotu na linię lub na stanowiska strzelców, powinien wrócić do miotu lub co najmniej zaprzestać gonu. W praktyce jednak dają się unieść pasji i goni one za uciekającą zwierzyną. Nie stanowi to jeszcze zasadniczego błędu, jeśli psy dają się szybko odwołać z gonu sygnałem trąbki-rogu lub wracają […]