Kiedy sadzimy mieczyki do gruntu

Po dokładnym wyszkoleniu norowca na ziemi rozpoczynamy ćwiczenie w sztucznych norach ćwiczebnych. W tym celu w terenie suchym, możliwie o twardym podłożu, kopiemy rów długości około 10 m, o przekroju 25×30 cm. W środku tego rowu robimy tzw. kocioł o wymiarach 45 X 45 cm. Wejście i wyjście z kotła zamykamy zasuwkami z żelaznych prętów. Ściany rowu wykładamy deskami. Również wierzch rowu przykrywamy deskami na zawiasach lub robimy zamykane otwory, umożliwiające dostanie się do kanału. Całość obijamy papą, a następnie okładamy darniną. Jednostronna nora sztuczna. W początkowej fazie szkolenia może służyć do wyrabiania odwagi, oszczekiwania i wypłaszania