Pojętni pomocnicy w życiu codziennym

Tresowanie psów użytkowych odbywa się głównie dla dwóch celów: przygotowania przewodników dla ociemniałych i pomocników dla służby śledczej. Również i w tych dziedzinach dają psy liczne dowody swej pojętności. Ociemniały korzysta ze zdolności widzenia swego zwierzęcego przewodnika, który strzeże go przed niebezpieczeństwem ruchu ulicznego. Policja wykorzystuje przede wszystkim zmysł węchu psa do tropienia śladów. Pies niewidomego musi poznać wszystkie przeszkody, które mogą być niebezpieczne dla jego pana, jak szafy, skrzynki do  listów itp. Psy te są zatem tresowane przy użyciu specjalnego, poruszającego się razem z nim statywu o rozmiarach człowieka. W wyniku długotrwałego szkolenia pies taki uczy się również zatrzymywać przed krawężnikami, stopniami i innymi przeszkodami. Ponieważ psy służbowe używane przez policję i wojsko pomagają w wykryciu przestępstw i zatrzymywaniu kryminalistów, do służby tej nadają się tylko duże, silne okazy takich ras, jak: airedale-teriery, boksery, dobermany, rottweilery i owczarki, a także odpowiednio silne kundle. Dla szkolenia tych psów istnieją specjalne, subsydiowane zwykle przez państwo szkoły.