Układ nerwowy

Układ ten obejmuje zespół narządów zbudowanych z tkanki nerwowej. Jest to łącznikiem między organizmem zwierzęcia a środowiskiem zewnętrznym. Przyjmuje podniety powstające w narządach i tkankach i reaguje na nie. Układ nerwowy dzieli się na ośrodkowy (centralny), obwodowy i wegetatywny. Ośrodkowy układ nerwowy to mózgowie (mózg, móżdżek i rdzeń przedłużony) mieszczące się w czaszce i rdzeń kręgowy w kanale kręgowym kręgosłupa. Odbiera on bodźce ze środowiska zewnętrznego i wysyła impulsy do tkanek i narządów. Układ obwodowy składa się z nerwów łączących ośrodkowy układ nerwowy z poszczególnymi narządami i tkankami. Przenosi on impulsy do ośrodkowego układu nerwowego i stąd bodźce na obwód ciała. Nerwy obwodowe biorą początek w mózgu lub rdzeniu kręgowym i rozgałęziają się w narządach. Dzielimy je na nerwy czuciowe i ruchowe. Zadaniem nerwów czuciowych jest przekazywanie wrażeń z zewnątrz do ośrodków mózgowych. Tą drogą doznaje organizm zwierzęcy uczucia bólu, zimna itp. Nerwy ruchowe przenoszą bodźce z ośrodków mózgowych do poszczególnych mięśni, wywołując ich ruch.