Odruchy

Zachowanie się psa od chwili urodzenia składa się z szeregu czynności będących specyficzną reakcją na odbierane przez niego bodźce. Reakcja ta nazwana została przez Pawłowa odruchem. Za pomocą odruchów pies porozumiewa się i utrzymuje kontakt z otoczeniem. W wyniku długoletnich badań Pawłów podzielił odruchy na dwie zasadnicze grupy, a mianowicie na: odruchy wrodzone (bezwarunkowe, stałe), istniejące u każdego zwierzęcia od dnia urodzenia; odruchy nabyte (warunkowe, czasowe), powstające w ciągu życia zwierzęcia. Odruchy wrodzone. Odruchy wrodzone dzielą się na proste i złożone. Mrużenie oka na skutek światła, ruchy powiek przy dostaniu się do oka obcego ciała, kaszel, gdy obce ciało dostanie się do krtani, podświadome usuwanie ręki przed ukłuciem, nieskoordynowane ruchy przy po- śliźnięciu się lub padaniu, usuwanie się przed ogniem, chwytanie pokarmu, wydzielanie śliny wszystko to są odruchy wrodzone proste, występujące u ludzi i zwierząt niezależnie od warunków i okoliczności.
Odruchy wrodzone złożone są to reakcje zwierząt powstające wyłącznie pod wpływem podniet wewnętrznych, np. pragnienie, głód, popęd płciowy itp.