Psy gończe — ogary polskie

Używane są obecnie do polowania na dziki. Szczególnie dobrze rolę tę spełniają w terenach trudnych, górzystych lub podgórskich, nawet przy stosunkowo dużej pokrywie śniegu. Zadanie psów gończych polega na wyszukaniu zwierzyny, oszczekiwaniu jej i tzw. gonieniu głosem (gon), aby myśliwy mógł zabiec i przeciąć przypuszczalny przesmyk zwierza. Myśliwy decydujący się na nabycie psa powinien przede wszystkim zastanowić się nad wyborem odpowiedniej rasy. Oczywiście, duże znaczenie ma w tym wypadku szczególne zamiłowanie nabywcy do pewnych ras, niemniej jednak nie można się kierować tylko osobistymi upodobaniami, lecz trzeba uwzględniać również inne ważne okoliczności, jak na przykład warunki mieszkaniowe, charakter i odległość łowiska od miejsca zamieszkania i inne. Zapewnienie psu odpowiednich warunków bytowania ma zasadniczy wpływ na jego prawidłowe wychowanie. Myśliwy mający trudne warunki mieszkaniowe powinien wybrać psa małego lub średniego wzrostu, np. spaniela czy teriera. Utrzymanie takiego psa nie sprawia wiele kłopotu. Na wsi lub w osiedlu podmiejskim zwykle istnieje większa możliwość stworzenia psu odpowiednich warunków bytowania i wychowu, toteż można nabyć psa nawet dużego wzrostu, np. wyżła.