Nieufność do obcych

Chcąc by pies był nieufny w stosunku do obcych musimy postępować w sposób podany w tym i w następnym artykule. Powinniśmy wzbudzać u psa podejrzliwość w stosunku do osób obcych, które chcą zwabić psa do siebie. Jeśli chodzi o psy odważne i ostre, to przy uderzeniu mogą one rzucić się na pomocnika. Stąd też lepsza jest metoda podawania psu przysmaku, na przykład kawałka mięsa, do którego wkładamy nieco pieprzu, musztardy lub innej przyprawy, działającej szybko i bardzo nieprzyjemnie na zmysł smaku psa. Te wrażenia zachowuje pies dłużej, działają więc one skuteczniej. Dobre rezultaty można osiągnąć, podając psu przysmak podłączony cienkim, dobrze izolowanym drucikiem do induktora. W momencie podawania psu przysmaku przez pomocnika, druga osoba pokręca korbką induktora. Sposób ten daje doskonałe rezultaty nawet z najbardziej łakomymi psami, wzbudzając zawsze nieufność, ostrożność, a nawet gniew (warczenie, szczekanie). We wszystkich wymienionych ćwiczeniach zasadniczą rolę odgrywa odpowiednie ich ułożenie, tak aby odbywały się jakby przypadkowo i niepostrzeżenie dla psa, zawsze w odmiennych warunkach i okolicznościach. Należy pamiętać, że im silniejsze jest działanie bodźca, tym bardziej pies zapamięta okoliczności, w których spotkała go przykrość, i w przyszłości, w podobnych okolicznościach, będzie ostrożniejszy. Nie oznacza to jednak, że zawsze będzie ostrożny. Należy dlatego podpatrywać zachowanie się psa i w okolicznościach, w których jest mniej ostrożny, powtarzać ćwiczenia.