Zasady żywienia psów

Racjonalne żywienie każdego zwierzęcia polega na dostarczaniu mu takich składników pokarmowych, które w zależności od etapu jego rozwoju właściwości osobniczych mają największą wartość odżywczą i konieczne są do utrzymania organizmu w pełni sprawności fizycznej. Pies musi być żywiony z zachowaniem tej zasady, przy czym pomiędzy ilością białka podanego w karmie a węglowodanami i tłuszczem powinien istnieć w przybliżeniu taki stosunek, aby na 1 g białka pies otrzymywał 2 lub 3 g innych składników. Praktycznie pies powinien otrzymywać 2/3karmy mięsnej oraz 1 /3 karmy pochodzenia roślinnego (łącznie z jarzynami). Do środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, odznaczających się dużą ilością białka i tłuszczu, zaliczamy: mięso wołowe, końskie, baranie, cielęce i w niewielkiej ilości wieprzowe, wnętrzności tych zwierząt, zwane podrobami, oraz miękkie kości. Wnętrzności po oczyszczeniu i pokrajaniu lepiej jest podawać przegotowane lub co najmniej sparzone. Mięso końskie można podawać w stanie surowym na przemian z gotowanym, gdyż podawane tylko w stanie surowym może spowodować biegunkę.
Mięso zwierząt padłych można używać jako karmę dla psów jedynie po zbadaniu przez lekarza weterynarii, i to tylko gotowane. Nie wolno podawać mięsa znajdującego się w stanie gnilnym.