Biedronka thomas suchański po angielsku

Pies dzikarz powinien umieć rozpracować sfarbowany trop rannej zwierzyny. Chociaż z reguły są to tropy świeże, ciepłe, dające silny odwiatr, na których pies posługuje się zarówno górnym, jak i dolnym wiatrem, to jednak musi on umieć trzymać trop i ustalać bezbłędnie kierunek ucieczki rannej zwierzyny. Stąd też trzeba przeszkolić go również w tym kierunku na tropach sztucznie sfarbowanych, o których mowa jest w rozdziale pt.: „Układanie posokowca”. Pewną trudność w szkoleniu przedstawiać będzie nauczenie dzikarza wolnego i rozważnego tropienia, gdyż tylko taka praca przy dłuższych tropach i w trudniejszych warunkach daje szanse powodzenia. Można to jednak osiągnąć poprzez częste ćwiczenia na lince zarówno na tropach sfarbowanych, jak i na tropach zdrowej zwierzyny. Po dojściu po tropie do rannej zwierzyny, pies dzikarz powinien ją oszczekać, osaczyć i oszczekiwać długo i donośnie, aby umożliwić myśliwemu dojście i dostrzelenie.