Odruchy dodatnie i ujemne

Odruchy wyrażające się pobudzeniem działania nazywają się dodatnimi, inne zaś, wyrażające się hamowaniem czynności zwierzęcia, nazywają się ujemnymi. Życie zwierzęcia polega na takim stałym ścieraniu się dwóch przeciwnych, a jednakowo ważnych procesów pobudzania i hamowania, organizm bowiem musi zawsze działać szybko, w sposób, jaki mu narzucają okoliczności. Przyczyną hamowania może być głód, pragnienie, popęd płciowy, wszelkiego rodzaju uszkodzenia ciała, ból, przepełnienie pęcherza itd. Ten rodzaj hamowania natychmiast znika z chwilą usunięcia czynników hamujących, które zwykle łatwo dają się rozpoznać. Przy wywoływaniu u psów odruchów warunkowych, zarówno dodatnich, jak i ujemnych, obserwujemy ogromne różnice w szybkości ich powstawania oraz trwałości i stopniu osiąganej doskonałości. Charakter tych procesów zależy od indywidualności psa. Badania nad odruchami zwierząt są nadal prowadzone, zwłaszcza przez fizjologów radzieckich.