Uczenie psa niereagowania na drób

Dobre rezultaty można osiągnąć, puszczając w pobliżu drobiu psa z nałożoną obrożą kolczastą i przypiętą smyczą. Na końcu smyczy robimy obszerną pętlę, do której przywiązujemy kotwiczkę lub kawałek sękatego kija. Zwykle w momencie pędzenia drobiu pętla, kotwiczka lub kij zaczepia się o nierówność terenu. Silne i niespodziewane szarpnięcie daje często radykalny i natychmiastowy skutek. Oszczekiwanie i atakowanie zwierząt domowych jest wadą, którą należy zwalczać równie zdecydowanie. Nawyk ten jest tym gorszy od poprzedniego, że może być przyczyną niebezpiecznego okaleczenia, a nawet śmierci psa. Sposoby odzwyczajenia od niego są takie same, jak przy oduczaniu gonienia drobiu. Nie ulega wątpliwości, że pies karny powinien zaniechać atakowania zwierząt i drobiu na rozkaz „nie rusz” lub „fee”. Jeśli tego nie czyni, oznacza to, że znaczenie tego rozkazu nie zostało należycie wyrobione i wdrożone w umysłowość psa, rozkaz zatem nie ma znaczenia bodźca hamującego.