Kowalstwo artystyczne i jego efekty

Metal jest materiałem niezwykle wdzięcznym, który doskonale nadaje się do obróbki. W zależności od tego jaki efekt pragnie się otrzymać można go kuć młotkiem, skręcać za pomocą szczypców, ciąć, spawać oraz obrabiać na ciepło. Dzięki swym właściwościom plastycznym metal jest coraz częściej wykorzystywany do tworzenia dzieł sztuki. Dziedzina twórczości wykorzystująca metal nosi nazwę metaloplastyki. Jednym z jej elementów jest kowalstwo artystyczne. Kowalstwo polega na kształtowaniu metalu poprzez jego podgrzanie. Materiał wrzuca się do rozgrzanego paleniska i czeka aż nagrzeje się do czerwoności. Potem wykłada się go na kowadło, na którym dokonuje się jego obróbki i formowania. Po zakończeniu procesu formowania metal schładza się w zimnej wodzie aby go zahartować. Efektem pracy kowala artystycznego są przede wszystkim różnego rodzaju balustrady i zdobienia. Coraz częściej kowale wykorzystują także inne techniki dzięki, którym mogą powstawać efektowne i złożone wyroby, będące małymi dziełami sztuki.