Trzymanie dyscypliny

Jeśli pies strzeloną zwierzynę zaczyna nacinać w naszej obecności, natychmiast reagujemy ostro siłowej „fee”, przywołujemy psa do nogi, przypinamy mu smycz do obroży kolczastej i po podprowadzeniu go do zwierzyny dajemy mu rozkaz „waruj czołgaj się” karząc go obrożą kolczastą i wymawiając słowo „fee”. Następnie pozostawiamy psa przez pewien czas przy zwierzynie w pozycji warującej. Zwierzynę, którą pies nacinał, zabieramy z sobą do domu i używamy jej do ćwiczeń. Kładąc psu zwierzynę przed pyskiem, wypowiadamy groźnie słowa „fee, nie wolno” i każemy mu warować. Właściwe ćwiczenie zmierzające do odzwyczajenia psa od nacinania polega na rygorystycznym treningu w aportowaniu. Wymagamy, aby pies dokładnie i szybko aportował odstrzelonego królika lub zająca, długo i spokojnie trzymał zwierzynę w pysku, warował przy niej i znów ją podawał luzem i na lince, nawet przy zastosowaniu obroży kolczastej. Za dobre wykonanie ćwiczeń pies powinien być nagradzany.