Psy z chroniska

Szkolenie psów tego typu nie jest łatwe, ale gdy zostaną wyszkolone, odznaczają się aktywnością i wytrwałością w pracy. Odruchy nabyte utrzymują długo, szybko dostosowują się do nowych warunków otoczenia. Typ powściągliwy. Psy tego typu są ruchliwe, cechuje je przy tym pewna równowaga pomiędzy pobudzaniem a hamowaniem. Ze stanu pobudzenia łatwo przechodzą do równowagi, to jest spokojnego i rzeczowego skupienia, oraz odwrotnie. Odruchy warunkowe wyrabiają się u nich dobrze i są trwałe. Równie łatwo osiągnąć można u nich posłuch do pozostawania w nakazanej pozycji oraz karność. Różnicowanie bodźców bardzo dobre.
Psy typu powściągliwego są łatwe do szkolenia. Typ zrównoważony. Jest to typ psów rzadko spotykany. Odznaczają się one nie tylko równowagą procesów pobudzania i hamowania, ale także powolniejszym reagowaniem na bodźce pobudzające i hamujące, są w miarę pobudliwe i powściągliwe. Zewnętrznym zachowaniem sprawiają wrażenie psów powolnych, jakby obojętnych na podniety.