Pokrywanie

Dobrze jest sprawdzić, jeśli jest to możliwe, jakie cechy reproduktora dziedziczą się silniej i dominują nad cechami pokrywanych suk. Poza walorami fizycznymi i eksterieru oraz zdolnością przekazywania cech należy brać pod uwagę wartość użytkową, a mianowicie: u psów myśliwskich subtelność węchu, skłonność do wystawiania, szukania, tropienia, głoszenia, ostrość, odwagę i skłonność do wody. Wartości użytkowe oceniane są podczas prób polowych, eksterier na wystawach. Zdolność rozrodcza pojawia się u psów między 7 a 9 miesiącem życia i trwa u suk przeciętnie do 8 lat. Pierwsza cieczka (ruja) u suki występuje między 7 a 9 miesiącem życia i powtarza się regularnie co pół roku. Objawami rui są: niepokój, brak apetytu, chęć ucieczki, często lękliwość; z pochwy wydobywa się ciecz podobna do krwi, która z każdym dniem staje się bardziej wodnista. W tym okresie należy zwracać już na sukę uwagę, aby nie została pokryta przypadkowym psem. Wystąpienie cieczki nie oznacza gotowości organizmu suki do przyjęcia samca. Przez 4—5 dni rui suka nie dopuszcza psów do siebie. Od 6 dnia popęd płciowy stopniowo wzrasta, tak że między 9 a 12 dniem cieczki, tj. 2 do 3 dni po ustaniu krwawienia, suka gotowa jest fizycznie do przyjęcia samca. Przestaje gryźć zbliżające się psy, pozwala się obwąchiwać, odstawia ogon, nadstawia tył. Cały okres rui, tj. od pierwszych objawów aż do zupełnego zaniku, trwa około 21 dni, przeciętnie 18 dni.