Typy psów

Na podstawie różnych właściwości układu nerwowego psy można podzielić na cztery grupy (według Pawłowa). Przy klasyfikowaniu wzięto pod uwagę następujące właściwości procesów nerwowych:

  • siłę pobudzania i hamowania;
  • równowagę, czyli stosunek pobudzania do hamowania;
  • ruchliwość, to znaczy łatwość przechodzenia z pobudzenia w hamowanie i odwrotnie.
  • Rozpoznanie typu psa jest bardzo ważne, ponieważ ułatwia wychowanie i tresurę, każdy bowiem pies wymaga zastosowania indywidualnych

metod wychowawczych. W czasie wychowania młodego psa przy trafnym rozpoznaniu jego typu możemy wpływać w pewnym stopniu na zmianę tego typu. Jeżeli mamy na przykład psa pobudliwego, to przy zastosowaniu metod wychowawczych hamujących odruchy możliwe jest wytworzenie typu zrównoważonego, a więc najbardziej odpowiedniego do wychowania, szkolenia i pracy. Stosowanie jednak tych metod musi być bardzo umiejętne, w przeciwnym bowiem razie, szczególnie u młodzieży, można powodować wytworzenie typu słabego. Typ pobudliwy. Psy tego typu odznaczają się niezwykłą ruchliwością, śmiałością, energią i zdolnością szybkiego podniecania się zjawiskami zewnętrznymi. Ponieważ pobudliwość przeważa nad zdolnością hamowania, odruchy hamowania kształtują się powoli i z trudem. Psy tego typu cechuje brak uwagi i skupienia oraz słabe i nietrwałe różnicowanie bodźców. Spokojne wytrwanie w pozycji siedzącej lub leżącej nie przychodzi im łatwo.