Podstawowe wiadomości z zakresu higieny i chorób

Temperaturę psa mierzy się w odbytnicy. W celu łatwiejszego wprowadzenia termometru smaruje się go wazeliną lub innymi tłuszczami obojętnymi i podczas wprowadzania go wykonuje się ruchy śrubowe. W odbytnicy termometr przetrzymujemy kilka minut, trzymając go jedną ręką wraz z ogonem, przez co unikamy przebicia prostnicy i złamania termometru. Po użyciu należy termometr zmyć wodą i przetrzeć ligniną lub watą zwilżoną płynem odkażającym lub spirytusem. Temperaturę mierzymy rano i wieczorem zawsze o tej samej porze, przed karmieniem psa. U zwierząt normalnym objawem jest, że pomiędzy ranną a wieczorną ciepłotą ciała występują różnice dochodzące nieraz do 1°C. Rano najwyższa temperatura jest zwykle między godziną 7 a 9, a wieczorna zaś między 16 a 18. Tętno mierzymy w ten sposób, że stawiamy psa na stole, czekamy aż się uspokoi, a następnie przykładamy 4 palce prawej ręki do wewnętrznej strony prawego uda tak, aby kciuk pozostał na zewnątrz. Następnie wyszukujemy palcami tętnicę udową przebiegającą od pachwiny w dół wzdłuż kości udowej po stronie tylno-przyśrodkowej. Po lekkim uciśnięciu tętnicy palcami wyczuwamy bardzo wyraźne jej pulsowanie.