Zaraza ziemniaczana na pomidorach zwalczanie

Wada ta powstaje wskutek ostrego i bezwzględnego postępowania myśliwego, przy równocześnie powierzchownym układaniu i prowadzeniu psa w polu. Lęk wobec myśliwego objawia pies przeważnie niepodchodzeniem do nogi na rozkaz lub przychodzeniem dopiero po chwili. Przy przyjściu pies zwykle zatrzymuje się przed myśliwym w pewnej, bezpiecznej dla siebie odległości.
Niekiedy przywoływany pies ucieka do domu, a nawet do domu nie wraca, gdyż tam czeka go „lanie”, lecz idzie w pole zaznać przyjemności polowania i włóczęgostwa bez swego wychowawcy.
Usuwanie lęku u psa jest dosyć łatwe, może jednak czasem trwać długo, zależnie od jego wrażliwości. Ponieważ pies odczuwa lęk przed swoim wychowawcą, z innymi zaś myśliwymi może pracować zupełnie poprawnie, toteż najlepszą metodą usunięcia tej wady jest zmiana przewodnika, przynajmniej na pewien okres.