LEW W MIESZKANIU

Oswojone drapieżniki przejawiają swą inteligencję nie tylko na arenie cyrkowej. Jeśli od małego przebywają w najbliższym otoczeniu człowieka, w jego mieszkaniu, wykazują duże możliwości przystosowawcze robiące wrażenie swoistego rozumu. Brehm i inni posiadacze lwów dokonali licznych, interesujących obserwacji, świadczących o inteligencji tych zwierząt. Współżyjąc z człowiekiem, pozostając w codziennym kontakcie z osobą, która go pielęgnuje i karmi, mając zatem wolne od trosk życie, lew w porównaniu z wieloma lampartami czy tygrysami okazuje się najpoczciwszy. Dzięki łatwości pojmowania szybko orientuje się, że przyjacielski stosunek do „chlebodawcy” może mu przynieść tylko korzyści. Dotyczy to zarówno dopiero co odłowionych zwierząt dzikich, jak i lwów odchowanych przez człowieka. Dzięki umiejętnemu postępowaniu oswajają się one w takim stopniu, w jakim oswajały się niegdyś prawdopodobnie lwy niektórych faraonów, kartagińskiego wodza Hannona oraz cesarza Heliogabala.