„Szukaj zguba, aport”

Gdyby pies zarówno w czasie polowania, jak i podczas ćwiczeń, powracał bez zwierzyny, którą jak możemy się przekonać po jego zewnętrznym wyglądzie (sierść, farba lub ziemia na pysku) znalazł, podajemy mu powtórnie rozkaz „szukaj zguba, aport”. Jeśli ponownie wróci bez zwierzyny, przypinamy mu linkę do obroży kolczastej i staramy się odnaleźć zwierzynę po tropie lub przy pomocy naganiaczy. Psa podprowadzamy do zwierzyny oraz rozkazujemy ją wygrzebać i podać. Wykonanie naszego rozkazu wymuszamy obrożą kolczastą. Następnie kładziemy włóczkę kontrolną tą zwierzyną i powtórnie posyłamy po nią psa. Jeśli pies zwierzynę przyniesie, nagradzamy go i w ciągu następnych kilku dni przeprowadzamy jeszcze z tą samą zwierzyną ćwiczenia włóczki. Gdybyśmy z jakichkolwiek powodów nie znaleźli zakopanego zająca, przygotowujemy włóczkę nową zwierzyną, przeprowadzając ją według poprzednio podanych zasad.