Pomieszczenie

Najlepszym pomieszczeniem dla psa użytkowego jest kojec składający się z właściwej budy i odpowiedniej wielkości osiatkowanego wybiegu, umieszczony poza mieszkaniem właściciela na wolnym powietrzu. Zmiany warunków atmosferycznych hartują organizm psa, co ma zasadnicze znaczenie dla jego przydatności. Ponadto psy trzymane stale w kojcach mają niewątpliwie lepszą zdolność węszenia. Buda jest najważniejszą częścią kojca. Powinna zapewniać psu należyty odpoczynek, chronić przed chłodem, opadami atmosferycznymi, wiatrem i nadmiernym działaniem promieni słonecznych oraz zabezpieczać przed drażnieniem przez przechodniów. Dlatego też cały kojec umieszczać należy w miejscu odpowiadającym tym warunkom. Buda w kojcu powinna być tak ustawiona, aby jej otwór wejściowy skierowany był na południowy wschód (skąd najmniej wieją wiatry). Buda w kształcie prostokątnej skrzyni o otwieranym dachu powinna być podzielona na dwie części: pomieszczenie właściwe legowisko i przedsionek. Legowisko jest stałym miejscem wypoczynku psa, przedsionek zaś służy za osłonę przed wiatrem i jest miejscem, w którym pies pozostawia znaczną część brudu przynoszonego z wybiegu.