Czym się zajmuje kowalstwo artystyczne?

Mimo, iż kowalstwo wydaje się być zawodem trochę zaniechanym i mało popularnym, to jego artystyczna odmiana ma się nadal bardzo dobrze i bez niej ciężko byłoby wyobrazić sobie niektóre rzeczy. Kowalstwo artystyczne to przede wszystkim tworzenie użytkowych, ale pięknych rzeczy takich jak bramy, balustrady zewnętrzne i wewnętrzne i ogrodzenia. To także wykonywanie metalowych konstrukcji i posągów, np […]

Świerk conica choroby

Szkolenie to obejmuje dwa etapy. W pierwszym etapie zapoznajemy młodego psa z terenem oraz odwiatrem tropów zająca i lisa z równoczesnym wyrabianiem u niego nawyku ignorowania tropów zwierzyny płowej, a w szczególności sarn. W tym celu idziemy z psem w teren (las), prowadząc go na przedłużonej smyczy lub lince tropowej. Najłatwiej znajdziemy tropy na liniach […]

Storczyk kategorie podrzędne

Obejmuje ono następujące ćwiczenia: zachowanie się przy nodze przewodnika ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe poruszanie się bez smyczy; przychodzenie do nogi na sygnał trąbki, rogu, gwizdka, znak ręki i zawołanie oraz zatrzymywanie się na rozkaz „stój”’ pozostawanie w miejscu, zwłaszcza w warunkach leśnych, gdy pies nie widzi przewodnika oraz warowanie; wyrabianie zmysłu orientacyjnego przez […]

Stefanotis jak pielęgnować

W Polsce psy gończe-ogary mogą być używane do polowania na zwierzynę drobną: na zająca wyłącznie na terenach górzystych zarówno w polowaniach zbiorowych, jak i indywidualnych, na lisa zaś we wszystkich łowiskach, a więc na terenach górzystych i nizinnych. Ogary są ponadto używane w większości do polowań na dziki również z psami innych ras nadających się […]

Mszyce na porzeczkach

Polowanie z norowcami na lisy najlepiej jest prowadzić w czasie cieczki lub w okresie ją poprzedzającym, i to w dni wilgotne, nawet deszczowe, w godzinach popołudniowych. W polowaniu może brać udział najwyżej kilku myśliwych najlepiej tylu, ile jest wejść do lisiej nory. Część otworów możemy zatkać, pozostawiając tylko te, które myśliwi mogą objąć wzrokiem i […]