wycinka drzew Łódź

Ostatnie zmiany że regulacjach prawnych umożliwiają właścicielom posesji wycinanie dowolnych drzew i krzewów ma ich posesjach. Oczywiście powoduje to różnego typu problemy i prowadzić do nadużyć. Szczególnie dziwi niekontrolowana wycinka drzew Łódź, zwłaszcza na terenach które służą wszystkim mieszkańcom miasta. Oczywiście można do tego podchodzić na bardzo różne sposoby. Jedni ludzie uważają, że każdy powinien […]

Czym się zajmuje kowalstwo artystyczne?

Mimo, iż kowalstwo wydaje się być zawodem trochę zaniechanym i mało popularnym, to jego artystyczna odmiana ma się nadal bardzo dobrze i bez niej ciężko byłoby wyobrazić sobie niektóre rzeczy. Kowalstwo artystyczne to przede wszystkim tworzenie użytkowych, ale pięknych rzeczy takich jak bramy, balustrady zewnętrzne i wewnętrzne i ogrodzenia. To także wykonywanie metalowych konstrukcji i posągów, np […]

Świerk conica choroby

Szkolenie to obejmuje dwa etapy. W pierwszym etapie zapoznajemy młodego psa z terenem oraz odwiatrem tropów zająca i lisa z równoczesnym wyrabianiem u niego nawyku ignorowania tropów zwierzyny płowej, a w szczególności sarn. W tym celu idziemy z psem w teren (las), prowadząc go na przedłużonej smyczy lub lince tropowej. Najłatwiej znajdziemy tropy na liniach […]

Storczyk kategorie podrzędne

Obejmuje ono następujące ćwiczenia: zachowanie się przy nodze przewodnika ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe poruszanie się bez smyczy; przychodzenie do nogi na sygnał trąbki, rogu, gwizdka, znak ręki i zawołanie oraz zatrzymywanie się na rozkaz „stój”’ pozostawanie w miejscu, zwłaszcza w warunkach leśnych, gdy pies nie widzi przewodnika oraz warowanie; wyrabianie zmysłu orientacyjnego przez […]

Stefanotis jak pielęgnować

W Polsce psy gończe-ogary mogą być używane do polowania na zwierzynę drobną: na zająca wyłącznie na terenach górzystych zarówno w polowaniach zbiorowych, jak i indywidualnych, na lisa zaś we wszystkich łowiskach, a więc na terenach górzystych i nizinnych. Ogary są ponadto używane w większości do polowań na dziki również z psami innych ras nadających się […]