Po ukończeniu porodu

Suka nie ma już bólów partych, spokojnie Szkolenie psów myśliwskich karmi, należy oczyścić legowisko lub przenieść sukę wraz ze szczeniętami w czyste i suche miejsce; suce trzeba podać surowe mleko i wyprowadzić ją ewentualnie na wybieg. Jeżeli suka zjada błony płodowe, nie należy jej w tym przeszkadzać. Przyczyna tego zjawiska, obserwowanego również u innych zwierząt, nie jest dotąd dostatecznie wyjaśniona. Liczebność miotu zależy od dziedzicznych właściwości danej rasy, stanu zdrowotnego suki oraz jej wieku. U psów dużych (owczarki, psy myśliwskie) wynosi od 8 do 15 szczeniąt, u średnich od 6 do 10, a u małych i pokojowych od 3 do 6 szczeniąt i mniej. W razie powikłań porodowych należy zwrócić się o pomoc do lekarza weterynarii. U niektórych suk, które miały ruję a nie zostały pokryte, występuje ciąża urojona, mniej więcej w okresie, w którym miałby nastąpić poród. Zjawisko to należy tłumaczyć zaburzeniami organizmu na tle hormonalnym. W nabrzmiałych lekko sutkach pojawia się pokarm, suka przygotowuje miejsce do szczenienia, znosi tam różne przedmioty, pilnuje i broni gniazda, jak gdyby miała szczenięta. W takich wypadkach należy przede wszystkim zmniejszyć ilość i rodzaj karmy wpływającej na tworzenie się mleka, a sutki zabezpieczyć przed wylizywaniem, robiąc okłady ściągające. Suki, które zostały pokryte przypadkowo, można w ciągu 3—4 dni po pokryciu uchronić od ciąży odpowiednimi zastrzykami hormonalnymi. W tej sprawie trzeba, oczywiście, zwrócić się do lekarza weterynarii.