Zwichnięcie stawów

Przy zwichnięciu stawu nasady kości tworzących staw przemieszczają się, co uzewnętrznia się obrzękiem stawu i silną bolesnością. Zwichnięciu może towarzyszyć rozerwanie torebki stawowej i zerwanie wiązadeł. Najczęściej spotykane jest zwichnięcie biodrowe. Zwichnięcia powstają wskutek zewnętrznych urazów (uderzeń, upadków z wysokości, podwinięcia się kończyny podczas przeskakiwania, uwięźnięcia kończyny w przeszkodzie itp). Natychmiast po zwichnięciu stawu pies skowyczeniem demonstruje ostry ból. Jednocześnie można zauważyć zmianę kształtu stawu i bolesne obrzmienie tejże okolicy. W wypadku zwichnięcia należy natychmiast zwrócić się do lekarza weterynarii, który po nastawieniu stawu założy opatrunek unieruchamiający dany staw.