Związku Kynologicznego

W myśl obowiązującego od 1 czerwca 1975 r. regulaminu Związku Kynologicznego w Polsce reproduktorem może zostać pies, który: ukończył 18 miesięcy życia, jest zarejestrowany w Związku Kynologicznym i wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR), dla ras polskich także do Księgi Wstępnej (KW), uzyskał na dwóch wystawach od dwóch różnych sędziów oceny doskonałe w klasie otwartej lub użytkowej i został zakwalifikowany na reproduktora na przeglądzie hodowlanym.
Psy ras myśliwskich mogą mieć z wystawy ocenę bardzo dobrą, jeśli otrzymają na konkursach jesiennych dyplom co najmniej III stopnia. W pierwszym roku reproduktor może kryć nie więcej niż pięć suk. Jeżeli szczenięta po osiągnięciu sześciu miesięcy życia nie wykazały wad dyskwalifikujących, to w następnym roku reproduktor może kryć już dwanaście suk. Reproduktor może być skreślony z listy reproduktorów: jeżeli potomstwo jego od 3 różnych suk hodowlanych ma cechy dyskwalifikujące, gdy po pokryciu 3 różnych suk sprawdzonych nie było potomstwa, jeśli właściciel reproduktora bez uzasadnionej przyczyny trzykrotnie nie dopuścił psa do kopulacji, jeżeli właściciel udostępnił psa do krycia suki nierejestrowanej w Związku Kynologicznym bądź udostępnił psa do krycia bez skierowania, | od dnia 31 grudnia roku, w którym ukończył 9 lat.